Skip to content

Grenland pride arrangerer kurs for bedrifter

I forbindelse med gjennomføringen av Grenland Pride arrangerer vi et kurs om å skape et inkluderende arbeidsmiljø med spesielt fokus på LHBTIQ+-personer på arbeidsplassen. Kurset vil inneholde både praktiske råd og diskusjoner om hvordan man kan skape arbeidsplasser som er åpne og tar vare på behovene og ønskene til LHBTIQ+-ansatte.

I dag utgjør LHBTIQ+-personer mellom 7-10% av befolkningen, og antallet personer som identifiserer seg som LHBTIQ+ øker stadig. Samtidig er det økt åpenhet i sosiale medier om erfaringer på arbeidsplassen og hvordan folk blir behandlet. Har du og din bedrift den kompetansen som trengs for å sikre at LHBTIQ+-ansatte føler seg trygge, respekterte og inkludert?

Selv om svaret er ja, er det alltid rom for læring, og vi oppfordrer deg til å delta på dette arrangementet for å øke din kompetanse ytterligere. Hvis svaret er nei, oppfordrer vi deg til å informere hele ledelses- og personalsjiktet i organisasjonen din om dette arrangementet. Dette handler både om medmenneskelighet og forretningsmessig suksess.

Det er fullt mulig å bare møte opp, men vi vil gjerne at du melder din interesse på forhånd slik at vi har en idé om antall deltakere.