Skip to content

Om oss

  • Feire mangfold og inkludering i Grenlandsregionen.
  • Løfte fram skeiv kultur – både lokal, nasjonal og internasjonal.
  • Sette fokus på lokalpolitikk som berører skeive i regionen.
  • Skape trygge møteplasser for skeive i regionen.
  • Arrangere pridefestival for ALLE uavhengig av alder, økonomi, kjønn og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet og funksjonsevne.
  • Følge vedtatt pridetema for alle FRIs nasjonale pridefestivaler i Grenland Prides festivalprogram.

Pridekomiteen

Pridekomiteen består av frivillige som velges på første arbeidsmøte til aktivitetsgruppen for neste års pridefestival. Leder fastsettes av FRI Vestfold Telemark.

LEDER: Sondre Moland (han / de)

ARRANGEMENTSANSVARLIG: Aleanne Sommer Forsberg (hun / henne)

MARKEDSFØRING & KOMMUNIKASJON: Michelle Moland (hun / henne)

Marte Søberg Broby, (hun/henne)

Elin Halleland (de/dem)

Dex Daniel (han)

Han Cakal (alle pronomen)